БРОВАРИ -9
НБУ USD 28.15

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО: НОВІ ПРАВИЛА

З 1 січня 2016 року вступили в силу зміни до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Які новації чекають українців, читайте в матеріалі «Громадського Ревізора»

Відповідно до змін до Закону Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1127 від 25 грудня 2015 року, якою затвердив новий Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядок надання інформації та Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Основна ідея, яка закладалась при внесенні змін до законо­давства – розподілити повно­важення Реєстраційної служби між більшою кількістю суб’єктів. Таким чином, орган реєстрації втрачає ексклюзивність, а отже зникає корупційна складова. Крім того, збільшення кількості точок доступу громадян до відповідних послуг, призведе до зменшення черг.

Подбали і про покращення якості послуг та удосконалення сервісів, які надаються громадя­нам, зокрема:

• розширено суб’єктний склад осіб, які наділені повноваженням проводити державну реєстрацію прав.

Суб’єктами реєстрації відтепер є:

- виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севасто­полі державні адміністрації;

- юридичні особи акредитовані Міністерством юстиції;

• нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів прав на нерухоме майно та можуть здійснювати державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень без вчинення нотаріальної дії щодо такого майна.

• державний виконавець наді­ляється повноваженнями державного реєстратора у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону.

• державна реєстрація права власності й інших речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах АР Крим, області, міст Києва та Севастополя, окрім державної реєстрації права власності й інших речових прав, що проводиться нотаріусами, незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

• заява про державну реє­страцію прав та оригінали документів, необхідні для від­повідної реєстрації, подаються заявником у паперовій або електронній формі у випадках, передбачених законодавством.

При цьому таку заяву формує та роздруковує уповноважена особа суб’єкта реєстрації чи нотаріус у двох примірниках, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) та особа, яка сформувала таку заяву, проставляють підписи.

• документи, що видаються за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав, заявник може отримувати як в електронному, так і в папе­ровому вигляді.

При цьому документи, отримані в електронній і паперовій формі, матимуть однакову юридичну силу.

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається на аркушах паперу без використання спеціальних блан­ків , без проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

•змінилися строки державної реєстрації прав.

Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться у строк, що не пере­вищує 5 робочих днів.

Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс проводиться у строк, що не пере­вищує 14 робочих днів.

Державна реєстрація обтяжень речових прав проводиться у строк, що не перевищує 24 години, крім вихідних та свят­кових днів, з моменту прийняття заяви.

• з 1 січня 2016 року не перед­бачено видачі свідоцтв про право власності та витягів про державну реєстрацію, замість них видається інформація з Дер­жавного реєстру прав у вигляді інформаційної довідки.

• запроваджується дво­рівнева система оскарження рішень дій та бездіяльності органів державної реєстрації прав. Особа, яка вважає, що її права порушено, зможе оскар­жити відповідні дії чи рішення до територіального органу Мініс­терства юстиції. У разі незгоди з рішенням вказаного органу за результатом розгляду скарги, його можна буде оскаржити до Міністерства юстиції чи до суду.

• нова системи розрахунку розмірів адміністративного збору.

За державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (крім випадків державної реєстрації права власності на під­приємство як єдиний майновий комплекс) у встановлений строк – 140,00 грн.

За державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс – 1380,00 грн.

За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення техніч­ної помилки, допущеної з вини заявника – 60,00 грн.

При цьому, в разі скорочення строків проведення державної реєстрації, плата збільшується. Наприклад, якщо ви не хочете чекати п’ять днів, аби зареєстру­вати речове право на нерухоме майно, можна це зробити і за 2 години – лишень доведеться викласти за такий сервіс 6890,00 грн.

Як працюватиме нова система реєстрації прав на нерухоме майно побачимо вже найближ­чим часом. Можливо, на перших етапах виникатимуть технічні труднощі, однак напевно можна стверджувати одне – черг та корупції в цій сфері більше не буде.

Вікторія Майстренко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Останні статті

ПІДПИСАТИСЯ НА НОВИНИ